Bliv medlem

Alle, der kan tilslutte sig vores værdigrundlag, er velkomne til at melde sig ind i Urbania.

INDSKUD

Alle betaler 200 kr. i indskud og skal IKKE betale kontingent i det halvår, hvor indskuddet betales.

Et medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver dog, at du har betalt forfaldent kontingent.
Ved tildeling af boliger vil medlemmernes anciennitet indgå.
Vi håber selvfølgelig også, at du vil deltage aktivt i realiseringen af projektet.

KONTINGENT

Det halvårlige kontingent er 600 kr.
Kontingentperioderne er de  to halvår:  1. januar - 30. juni   hhv.   1. juli - 31.december, og kontingentbetaling foregår i første måned af hver periode.

Alle i en husstand, som ønsker bolig i Urbania, skal være medlemmer - dog ikke børn under 18 år.

Lever du hovedsagelig af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) er kontingentet 300 kr. pr. halvår. 

Medlemskontingentet bruges til at udvikle foreningens vision om at skabe en nytænkende boligform i København. Det dækker blandt andet udgifter til medlemsaktiviteter og honorar til vores rådgivere.

 

INDMELDELSE

Kan du tilslutte dig værdigrundlaget, og ønsker du at melde dig ind, så klik på nedenstående link "Gå til indmeldelse", udfyld informations-skemaet og send 200 kr. via Paypal til UrbaniaCPH. Processen beskrives nærmere her: HJÆLP til indmeldelse

 GÅ TIL INDMELDELSE 

 

 

Del