Om UrbaniaCPH

W4Y8747Vi vil bo i et bæredygtigt, urbant, mangfoldigt byboligfællesskab med plads og rum til samhørighed med byens mennesker og til samvær, nærvær og respekt for individuel livsudfoldelse i vores hus. Bofællesskabet skal have omkring 100 bo-enheder og skal ligge i en afstand af højst 5 km fra Rådhuspladsen i København.

Urbanias initiativgruppe startede i 2009. I 2010 blev der holdt stiftende generalforsamling, og i april 2011 afholdt UrbaniaCPH den første ordinære generalforsamling, hvor foreningens værdigrundlag blandt andet blev vedtaget. Siden har vi været i hastig vækst. I dag er vi ca. 200 medlemmer og er i dialog med en boligorganisation om etablering af almene boliger. Vi regner med at finde en byggegrund i 2015 og håber at kunne flytte ind i 2018.

Læs vedtægterne (PDF)

Medlemskab

Alle, der kan tilslutte sig vores værdigrundlag, er velkomne til at melde sig ind i UrbaniaCPH. Et medlemskab giver automatisk opskrivning på boligliste / venteliste. Vi håber selvfølgelig også, at du vil deltage aktivt i at realisere projektet. Læs mere under MEDLEMSKAB.

Bliv medlem

Kommunikationsstrategi for Urbania

Vores målsætning er:
- at øge kendskabet til UrbaniaCPH og til de idéer og visioner, der ligger bag
- at skabe en åben, transparent og imødekommende organisation for medlemmer, samarbejdspartnere og   
  andre interesserede
- at tiltrække investorer og kompetencer

 

Hjemmesiden Urbanniacph.dk skal være den centrale kommunikationsplatform for UrbaniaCPH - til brug
for kommunikation med medlemmer, partnere, potentielle medlemmer, presse og andre interesserede.
Vi har også en Facebook-profil som supplement til hjemmesiden. Her kan du snakke med om dine drømme om et bofællesskab i byen.

 

Del