Beauvais-grunden

Forslag til lokalplan Beauvaisgrunden II var i høring fra den 10. juli til den 29. september 2014

"Formålet med planerne er at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv, herunder mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varer, samt at området formes med et grønt, bakket landskab med varierede byrum, rekreative kvaliteter og offentlig tilgængelighed. Lokalplanen muliggør mere fleksible byggemuligheder og en større fortætning i forhold til lokalplan nr. 438 ”Beauvaisgrunden”."

Lokalplanforslaget (2014)    (Ovenstående fra  Københavns Kommune ...Beauvaisgrunden II )

Link til  Høringssvar fra KAB og UrbaniaCPH

 

Læs mere: Beauvais-grunden