Vil du gerne til Amsterdam?

Hvis du gerne vil være primus motor i en studietur til Amsterdam den 2-4. oktober 2014, så meld dig endelig!

Der ligger referater af studiebesøg på Munksøgaard, Høje Søborg og Berlin et andet sted her på hjemmesiden.