Studiebesøgsgruppen

Studiebesøgsgruppen har ligget stille længe, og vi har nu nedlagt gruppen.

Sidst arrangerede vi et besøg til bofælleskabet Lange Eng i Albertslund i maj 2014.

Studiebesøg kan selvfølgelig altid arrangeres ad hoc af interesserede aktive medlemmer!

Mvh

Ane Bonde

Den 27. februar 2015

 

Om Studiebesøgsgruppen

Formål med studiebesøgsgruppen er at tage initiativ til at besøge andre bo- og boligfælleskaber, der ligger i tråd
med Urbanias værdigrundlag, for at inspirere og udvikle vores egne ideer og planer om Urbania.

Vi har arrangeret besøg til Kollektivhuset Høje Søborg og til forskellige projekter og
bofælleskaber i Berlin samt det økologiske bofælleskab Munksøgaard.

Vi er tre i gruppen: Susanne, Karin og Ane.

Tovholder Ane,

Sidste nyt fra gruppen (9. februar 2014):

Vi holdt møde den 14. januar 2014. Vi talte om studiebesøg til Fyn, to bofællesskaber, der hedder Bondebjerget og Glasværket. Men det viste sig rigtig svært at finde en dato, bl.a. fordi der er mange Urbania-møder her i foråret. Så vi har besluttet at udsætte det.

Vi talte også om studietur til Amsterdam. Vi mangler en person, der vil arrangere det! Vi har mange erfaringer fra den vellykkede tur til Berlin at trække på, så hvis du gerne vil besøge alternative, økologiske, bæredygtige boformer med sociale fælleskaber i Amsterdam, så kom endelig ind i gruppen!

Vi har sat X ved weekenden 2-4. oktober for studieturen til Amsterdam. Hvis den altså bliver en realitet!

 

Del