Udviklingsgruppernes tovholdere

 
Hvis du som Urbania-medlem har lyst til at være med i en af udviklingsgrupperne eller lyst til at vide mere
- så send en mail til gruppens tovholder
 
Kommunikationsgruppen: Susanne Christiansen - christiansen.susanne@gmail.com 
 
Grund og Arkitekturgruppe: Mette Lorentzen - architect.a.m.lorentzen@gmail.com
 
Fællesskabsgruppen: Ane Nina Ethelberg - aneninaethelberg@gmail.com
 
Klima og Byøkologi: Charlotte Valmin - c@valmin.dk *p.t. i dvale*
  
Økonomigruppe: Lillian Hottenroth - lillian.hottenroth@hotmail.com
 
 

Udviklingsgrupperne og deres medlemmer

 

Kommunikationsgruppen:

I kommunikationsgruppen sikrer vi en tæt og åben kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer og mellem medlemmer og udviklingsgrupper. Vi står for drift af foreningens hjemmeside og monitorerer vores gruppe på Facebook. Afvikling af infomøder for nye medlemmer, udsendelse af nyhedsbreve og dokumentation af foreningens udvikling er centrale aktiviteter. Derudover bidrager vi ved afvikling af større medlemsaktiviteter.
 
Medlemmer i K-gruppen:
Susanne Christiansen: christiansen.susanne@gmail.com
Hanne Bros
 
Undergruppe om mødeformer:
Liv
Leyla
Tina Solveig (tovholder): tinasolveig@gmail.com
 

Grund og Arkitekturgruppen: 

Vi skal nu i gang med at lægge sidste hånd på arbejdet med Urbanias input til lokalplan og udbud/byggeprogram. 
 
Medlemmer i Grund og Arkitekturgruppen:
Helene Invernizzi Nielsen
Loke Beck
Lærke Enoksen
Morten Beha
Margrete Grøn
Bibi Hazelton
Helle W K
Nanina Freud-Magnus
Sophie Kragh-Müller
Michael Soja Høxbroe
Mette Lorentzen (tovholder): architect.a.m.lorentzen@gmail.com
 

Fællesskabsgruppen: 

Fællesskabsgruppen har til opgave at udarbejde forslag til organisering af UrbaniaCPH: udnyttelse af fysiske rammer, beslutningsfora og -processer At sende forslagene i cirkulation, så de bliver diskuteret
- af andre grupper, fx. grund- og arkitekturgruppen
- af bestyrelsen
- af medlemmerne bredt (på workshops hvor folk mødes og diskuterer live)
At samle respons på forslagene og bære dem frem til beslutning på generalforsamling, så de kan indgå i vores vedtægter.
 
Medlemmer i Fællesskabsgruppen: 
Ane Ethelberg
Anne-sophie Dybdal
Gro Stensgaard
Inger Dræby
Inger Engberg
Kirsten Eidemak
Lene Hansen
Lis Hørdum
Lone Rottbøll
Lotte Bertelsen
Merete Kampmann
Susan Mehlin
Ursula Brøndum
Vibeke Lund
Kirsten skov
 
Hent diverse dokumenter fra arbejdet i Fællesskabsgruppen her:
 

Klima og Byøkologigruppen (*p.t. i dvale*): 

I Urbanias værdigrundlag indgår store ambitioner om Klima og byøkologi, som skal udfoldes mere konkret i takt med at byggeprojektet bliver en realitet. Vi har bl.a. beskæftiget os med emnerne bybier, hønsehold, socialøkonomisk virksomhed, byens biodiversitet og permakultur. Vores ønske er at tilvejebringe tilstrækkelig viden til at kunne informere og engagere fællesskabet i en prioritering af, hvilke tiltag vi skal satse på i Urbania. I første omgang bliver det sandsynligvis som en bruttoliste/katalog/inspiration til arkitekterne. Emner indenfor bæredygtighed, som knytter sig til selve byggeriet, overlader vi til Grund- og arkitekturgruppen. Men der vil helt sikkert blive spændende, overlappende emner, som vi skal drøfte, fx. taghaver.
 
Har du gjort dig tanker om, hvad Miljømæssig Bæredygtighed & Byøkologi betyder og hvordan vi skal indrette UrbaniaCPH i forhold til disse værdier, hører vi meget gerne fra dig!
 
Medlemmer i Klima og Byøkologigruppen:
Nanina Freud-Magnus: freudmagnus@yahoo.dk
Medlem: Dyveke Jensen: dyvekejensen@me.com
Medlem: Karen Christiansen: karenc@webspeed.dk 
 
 

Økonomigruppen:

Økonomigruppen tager sig for tiden mest af Urbanias regnskab og budget, medlemsliste og kontingentopkrævning. Økonomiske kalkyler i forbindelse med planlægning af drift, kan evt. komme på tale i samarbejde med KAB
 
Medlemmer i Økonomigruppen:
Lillian Hottenroth lillian.hottenroth@hotmail.com (kasserer, bogholder, tovholder)
Tina Kristensen tina.kristensen@hotmail.com (administrator)