Info om Medlemskab

Alle, der kan tilslutte sig vores værdigrundlag, er velkomne til at melde sig ind i Urbania.
 

INDMELDELSE

For at melde dig ind i Urbania CPH, skal du:

  1.  Oprette en profil i vores medlemsdatabase
  2.  Betale indskud (200 kr.)
Du bliver samtidig med, at du betaler indskud, automatisk tilmeldt halvårlig betaling af kontingent. Da Urbania CPH tilbyder nedsat kontingent (læs mere om kvalifikation til nedsat kontingent under Kontingent, længere nede på denne side) skal du også tilkendegive, om vi skal opkræve nedsat kontingent (300kr.) eller fuldt kontingent (600kr.) ved starten af næste halvår. 
  
 Du kan vælge mellem:
 
Ønsker du ikke længere at være medlem af foreningen, skal du blot vælge Udmeld under Kontakt. Så stopper opkrævningen af kontingent automatisk. 
 
 

INDSKUD

Alle betaler 200 kr. i indskud og skal IKKE betale kontingent i det halvår, hvor indskuddet betales.

Et medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver dog, at du har betalt forfaldent kontingent.
Vi håber og forventer, at du vil deltage aktivt i realiseringen af projektet.

 

KONTINGENT

Det halvårlige kontingent er 600 kr.
Kontingentperioderne er de to halvår: 1. januar - 30. juni hhv. 1. juli - 31.december, og kontingentbetaling foregår i første måned af hver periode.

Alle i en husstand, som ønsker bolig i Urbania, skal være medlemmer - dog ikke børn under 18 år.

Lever du hovedsagelig af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) er kontingentet 300 kr. pr. halvår.

Medlemskontingentet bruges til at udvikle foreningens vision om at skabe en nytænkende boligform i København. Det dækker blandt andet udgifter til medlemsaktiviteter og honorar til vores rådgivere.