Udviklingsgruppernes tovholdere

 

Hvis du som Urbania-medlem har lyst til at være med i en af udviklingsgrupperne eller lyst til at vide mere - så send en mail til gruppens tovholder

 

Kommunikationsgruppen: Yoon Falk Jensen yoon.falk@gmail.com 

 

Grund og Arkitekturgruppe: Mette Lorentzen - architect.a.m.lorentzen@gmail.com

 

Fællesskabsgruppen: Ane Nina Ethelberg - aneninaethelberg@gmail.com

 

Bofællegruppen:  urbaniabofaelle@gmail.com

 

Klima og Byøkologi:  *p.t. i dvale*

  

Økonomigruppe: Susanne Christiansen: christiansen.susanne@gmail.com

 

Sociokratigruppen:  Inger Dræby - inger@draeby.dk

 

Mødegruppen: Dorthe Olander på telefon eller sms: 24245010

 

Ventelistegruppen: kontakt Gro Stensgaard på telefon eller sms, hvis du vil indgå i gruppen: 71134150 

 

 

Udviklingsgrupperne og deres medlemmer

Nye grupper:

Er du en selvstarter er der to ”tomme” udvalg: Have- og byøkologigruppen samt Festudvalget: Vil du være med til at arrangere to årlige fester, så skriv til bestyrelsen (bestyrelsen@urbaniacph.dk)

 

Bofællegruppen:

Bofællegruppen (ny) et initiativ, der vil forsøge at sætte os sammen i mindre grupper. Her får du mulighed for at møde nogle af de over 300 mennesker, der måske kommer til at bo i KABs første Urbania. Skriv til urbaniabofaelle@gmail.com og vær med til at skabe små fællesskaber i det store fællesskab.

 

Kommunikationsgruppen:

I kommunikationsgruppen sikrer vi en tæt og åben kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer og mellem medlemmer og udviklingsgrupper. Vi står for drift af foreningens hjemmeside og monitorerer vores gruppe på Facebook. Udsendelse af nyhedsbreve og dokumentation af foreningens udvikling er centrale aktiviteter. Derudover bidrager vi ved afvikling af større medlemsaktiviteter.

 

Medlemmer i K-gruppen:

Susanne Christiansen: christiansen.susanne@gmail.com

Hanne Bros hannebros@outlook.dk 24478415

Yoon Falk Jensen yoon.falk@gmail.com

 

Undergruppe om mødeformer:

Liv

Leyla

Tina Solveig (tovholder): tinasolveig@gmail.com 

 

Klima og Byøkologigruppen (*p.t. i dvale*): 

I Urbanias værdigrundlag indgår store ambitioner om Klima og byøkologi, som skal udfoldes mere konkret i takt med at byggeprojektet bliver en realitet. Vi har bl.a. beskæftiget os med emnerne bybier, hønsehold, socialøkonomisk virksomhed, byens biodiversitet og permakultur. Vores ønske er at tilvejebringe tilstrækkelig viden til at kunne informere og engagere fællesskabet i en prioritering af, hvilke tiltag vi skal satse på i Urbania. I første omgang bliver det sandsynligvis som en bruttoliste/katalog/inspiration til arkitekterne. Emner indenfor bæredygtighed, som knytter sig til selve byggeriet, overlader vi til Grund- og arkitekturgruppen. Men der vil helt sikkert blive spændende, overlappende emner, som vi skal drøfte, fx. taghaver.

 

Har du gjort dig tanker om, hvad Miljømæssig Bæredygtighed & Byøkologi betyder og hvordan vi skal indrette UrbaniaCPH i forhold til disse værdier, hører vi meget gerne fra dig!

 

Medlemmer i Klima og Byøkologigruppen:

Nanina Freud-Magnus: freudmagnus@yahoo.dk

Medlem: Dyveke Jensen: dyvekejensen@me.com

Medlem: Karen Christiansen: karenc@webspeed.dk 

 

Ventelistegruppen: 

Ventelistegruppen bl.a. møder med KAB om hvordan og hvor mange af vores ønsker til fordeling og priortering af venteliste kan foregå, nu og i fremtiden.

 

Medlemmer i Ventelistegruppen:

Gro Stensgaard agstensgaard@gmail.com sms 7113 4150

 

Økonomigruppen:

Økonomigruppen tager sig for tiden mest af Urbanias regnskab og budget, medlemsliste og kontingentopkrævning. Økonomiske kalkyler i forbindelse med planlægning af drift, kan evt. komme på tale i samarbejde med KAB

 

Medlemmer i Økonomigruppen:

Lillian Hottenroth lillian.hottenroth@hotmail.com (kasserer, bogholder)

Tina Kristensen tina.kristensen@hotmail.com (administrator)

Susanne Christiansen: christiansen.susanne@gmail.com (Tovholder)

 

Sociokratigruppen:

Vi arbejder med måder og metoder til at tage demokratiske beslutninger på nye måder, teoretisk såvel som i praksis. Kontakt Inger Dræby på mail eller telefon, hvis du vil indgå i gruppen. 

Inger Dræby - inger@draeby.dk 4040 4307

 

Mødegruppen:

I samarbejde med sociokratigruppen har vi fokus på at holde relevante, interessante og inddragende møder. Kontakt Dorthe Olander, hvis du vil være aktiv hos os eller indgå i gruppen.

 

Medlemmer i Mødegruppen:

Dorthe Olander - telefon eller sms: 24245010 (tovholder)

 

 

Grund og Arkitekturgruppen: 
holder snor i lokalplan, planlægning med Vandkunsten, de store linjer i byggeriet indtil videre: Anne Mette Kærulf Lorentzen: architect.a.m.lorentzen@gmail.com , sms: 22583664. Her er ikke umiddelbart brug for nye medlemmer pt

Medlemmer i Grund og Arkitekturgruppen:

Helene Invernizzi Nielsen

Loke Beck

Lærke Enoksen

Morten Beha

Margrete Grøn

Bibi Hazelton

Helle W K

Nanina Freud-Magnus

Sophie Kragh-Müller

Michael Soja Høxbroe

Mette Lorentzen (tovholder): architect.a.m.lorentzen@gmail.com

 

Fællesskabsgruppen:

Fællesskabsgruppen har til opgave at udarbejde forslag til organisering af UrbaniaCPH: udnyttelse af fysiske rammer, beslutningsfora og -processer At sende forslagene i cirkulation, så de bliver diskuteret

- af andre grupper, fx. grund- og arkitekturgruppen

- af bestyrelsen

- af medlemmerne bredt (på workshops hvor folk mødes og diskuterer live)

At samle respons på forslagene og bære dem frem til beslutning på generalforsamling, så de kan indgå i vores vedtægter.

 

Fællesskabsgruppen har pt ikke brug for nye medlemmer.

 

Medlemmer i Fællesskabsgruppen:

Ane Ethelberg

Anne-sophie Dybdal

Gro Stensgaard

Inger Dræby

Inger Engberg

Kirsten Eidemak

Lene Hansen

Lis Hørdum

Lone Rottbøll

Lotte Bertelsen

Merete Kampmann

Susan Mehlin

Ursula Brøndum

Vibeke Lund

Kirsten skov

Hent diverse dokumenter fra arbejdet i Fællesskabsgruppen her:

1A Prosatekst om klyngerum

1B Klyngerum ønsker

2B Ønsker til indgang

3A Prosatekst til spiserummet

4A og 4B F-gruppens ønsker og prosatekst om Multirummet

5 Erfaringerne fra Lange Eng

6A Prosatekst om Flexrum

7A Prosatekst om Værksteder og Gæsterum

8A og 8B Ønsker og Prosatekst til Udearealer