Ofte stillede spørgsmål

 

Hvad er Urbania CPH?

Urbania CPH er en demokratisk interesseorganisation drevet af frivillige medlemmer. Bestyrelse og medlemmer i de forskellige arbejdsgrupper får ikke løn eller lignende for deres arbejde.
 

Kan jeg være sikker på at få en bolig, hvis jeg melder mig ind nu?

Urbania CPH er en forening, der ønsker at fremme bæredygtige bofællesskaber i byen, ikke en boligforening. Vi kan derfor ikke love, at alle medlemmer kan få tilbudt en bolig. Men vi håber, at der med tiden vil blive etableret ikke bare ét men flere bofællesskaber i København – og at alle foreningens medlemmer derfor på sigt kan få tilbudt en bolig.
 

Hvornår kan man flytte ind?

Vi håber at kunne flytte ind i 2026, men det afhænger af mange forhold og kan derfor blive forsinket.
 

Hvor kommer Urbania CPH til at ligge?

Urbania, AKB København og KAB er enige om, at bygge Urbania CPH på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Alle.
 

Hvad kommer en bolig til at koste?

Der er stramme regler for, hvad en bolig må koste inden for den almene sektor. Det er muligt at søge boligstøtte, når man bor i en lejebolig.
 

Hvor store bliver boligerne?

Vi arbejder på, at Urbania CPH kommer til at rumme boliger af meget varieret størrelse, så de passer til både enlige og til store familier. En del af boligarealet bliver udlagt til fællesområder. Det betyder, at en bolig på 80 m2 vil rumme et privat område på 60 m2, hvor de 20 m2 vil indgå i fællesområdet.
 

Hvad koster det at være medlem af foreningen – og hvad får jeg ud af det?

Det koster 600 kr. halvårligt at være medlem af Urbania CPH – kontingent opkræves halvårligt. Medlemmer på overførselsindkomst f.eks. kontanthjælp kan søge om nedsat kontingent (300 kr.). Pengene bruges til at afholde medlemsaktiviteter og til at lønne vores dygtige rådgivere. Man får ikke penge tilbage, hvis man melder sig ud af foreningen.
 

Hvor kan jeg få mere af vide om Urbania CPH?

Vi lægger løbende info ud på vores hjemmeside og holder jævnligt infomøder for interesserede og nye medlemmer. Er man medlem inviteres man til forskellige møder og arrangementer. Du kan også møde os på vores Facebookside og Facebookgruppe for medlemmer.
 

Hvordan kan jeg være med til at påvirke Urbania CPH?

Urbania CPH har en bestyrelse, der varetager det daglige arbejde med at realisere vores fælles vision. Foreningen har en flad struktur, og vi inddrager medlemmer i alle store beslutninger. Udover at deltage i medlemsmøder og arbejdsgrupper kan man få indflydelse på den årlige generalforsamling, hvor man også kan stille op til bestyrelsen.