Økonomigruppen tager sig for tiden mest af Urbanias regnskab og budget, medlemsliste og kontingentopkrævning. Økonomiske kalkuler i forbindelse med planlægning af drift kan evt. komme på tale i samarbejde med KAB

 


Kontaktperson Susanne Christiansen: christiansen.susanne@gmail.com (Tovholder)