Indskud - fuldt kontingent (IndF)

Betal indskud og efterfølgende fuldt kontingent

Alle betaler 200 kr. i indskud og skal IKKE betale kontingent i det halvår, hvor indskuddet betales.
Du bliver samtidig tilmeldt automatisk betaling af fuldt kontingent på 600 kr pr. halvår, der sker hhv 1/1 og 1/7. Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører.

Lever du hovedsagelig af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) er kontingentet 300 kr. pr. halvår. Klik her, hvis du er berettiget til nedsat kontingent.

Et medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver dog, at du har betalt forfaldent kontingent.
Ved tildeling af boliger vil medlemmernes anciennitet indgå.
Vi håber selvfølgelig også, at du vil deltage aktivt i realiseringen af projektet.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Indskud - nedsat kontingnet (IndN)

BETAL INDSKUD OG EFTERFØLGENDE NEDSAT KONTINGENT

Alle betaler 200 kr. i indskud og skal IKKE betale kontingent i det halvår, hvor indskuddet betales.
Du bliver samtidig tilmeldt automatisk betaling af nedsat kontingent på 300 kr pr. halvår, der sker hhv 1/1 og 1/7. Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører
For at få nedsat kontingent skal du hovedsagelig leve af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU)
Klik her, hvis du skal betale fuldt kontingent.

Et medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver dog, at du har betalt forfaldent kontingent.
Ved tildeling af boliger vil medlemmernes anciennitet indgå.
Vi håber selvfølgelig også, at du vil deltage aktivt i realiseringen af projektet.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Fuldt kontingent (KtgtF)

Betal fuldt kontingent 

Her kan du  betale det halvårlige kontingent på 600 kr.
Kontingentperioderne er de to halvår: 1. januar - 30. juni hhv. 1. juli - 31.december, og kontingentbetaling foregår i første måned af hver periode.

Du tilmelder dig samtidig automatisk opkrævning hvert halve år! Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører.

Alle i en husstand, som ønsker bolig i Urbania, skal være medlemmer - dog ikke børn under 18 år.

Lever du hovedsagelig af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) er kontingentet 300 kr. pr. halvår. 
Så klik her 

Medlemskontingentet bruges til at udvikle foreningens vision om at skabe en nytænkende boligform i København. Det dækker blandt andet udgifter til medlemsaktiviteter og honorar til vores rådgivere.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Nedsat kontingnet (KtgtN)

Betal nedsat kontingent

Hvis du hovedsagelig lever af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) kan du her betale nedsat kontingentet 300 kr. pr. halvår.
Hvis du vil betale fuldt kontingent så klik her

 Kontingentperioderne er de to halvår: 1. januar - 30. juni hhv. 1. juli - 31.december, og kontingentbetaling foregår i første måned af hver periode.

Du tilmelder dig samtidig automatisk opkrævning hvert halve år! Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører.

Alle i en husstand, som ønsker bolig i Urbania, skal være medlemmer - dog ikke børn under 18 år.

Medlemskontingentet bruges til at udvikle foreningens vision om at skabe en nytænkende boligform i København. Det dækker blandt andet udgifter til medlemsaktiviteter og honorar til vores rådgivere.

Tilmeld/Læs mere - (1)