Indskud - fuldt kontingent

Info

Betal indskud og efterfølgende fuldt kontingent

Alle betaler 200 kr. i indskud og skal IKKE betale kontingent i det halvår, hvor indskuddet betales.
Du bliver samtidig tilmeldt automatisk betaling af fuldt kontingent på 600 kr pr. halvår, der sker hhv 1/1 og 1/7. Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører.

Lever du hovedsagelig af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) er kontingentet 300 kr. pr. halvår. Klik her, hvis du er berettiget til nedsat kontingent.

Et medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen. Det kræver dog, at du har betalt forfaldent kontingent.
Ved tildeling af boliger vil medlemmernes anciennitet indgå.
Vi håber selvfølgelig også, at du vil deltage aktivt i realiseringen af projektet.

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

IndF
Tilmeldte: 7/2000
Betalingsplan: 2 x Årlig 01.01, 01.07
Ratepris : 200 kr.
Tilmeld