Fuldt kontingent

Info

Betal fuldt kontingent 

Her kan du  betale det halvårlige kontingent på 600 kr.
Kontingentperioderne er de to halvår: 1. januar - 30. juni hhv. 1. juli - 31.december, og kontingentbetaling foregår i første måned af hver periode.

Du tilmelder dig samtidig automatisk opkrævning hvert halve år! Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører.

Alle i en husstand, som ønsker bolig i Urbania, skal være medlemmer - dog ikke børn under 18 år.

Lever du hovedsagelig af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) er kontingentet 300 kr. pr. halvår. 
Så klik her 

Medlemskontingentet bruges til at udvikle foreningens vision om at skabe en nytænkende boligform i København. Det dækker blandt andet udgifter til medlemsaktiviteter og honorar til vores rådgivere.

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

KtgF
Fuldt halvårligt kontingent kr 600
Tilmeldte: 171/2000
Betalingsplan: 2 x Årlig 01.01, 01.07
Ratepris : 600 kr.
Tilmeld