Nedsat kontingnet

Info

Betal nedsat kontingent

Hvis du hovedsagelig lever af folke- eller førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesstøtte (SU) kan du her betale nedsat kontingentet 300 kr. pr. halvår.
Hvis du vil betale fuldt kontingent så klik her

 Kontingentperioderne er de to halvår: 1. januar - 30. juni hhv. 1. juli - 31.december, og kontingentbetaling foregår i første måned af hver periode.

Du tilmelder dig samtidig automatisk opkrævning hvert halve år! Men du får to SMSer inden selve opkrævningen kører.

Alle i en husstand, som ønsker bolig i Urbania, skal være medlemmer - dog ikke børn under 18 år.

Medlemskontingentet bruges til at udvikle foreningens vision om at skabe en nytænkende boligform i København. Det dækker blandt andet udgifter til medlemsaktiviteter og honorar til vores rådgivere.

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

KtgN
Tilmeldte: 129/2000
Betalingsplan: 2 x Årlig 01.01, 01.07
Ratepris : 300 kr.
Tilmeld