Vision og værdier

 
Vi vil skabe et hus, hvis bæredygtighed er på højde med de mest miljø- og ressourceansvarlige boformer. Vi vil skabe et hus, der understøtter vores moderne livsstil i byen. Vi vil skabe et hus, der har plads til forskellighed og er inkluderende både for husets beboere og for lokalmiljøet. Vi vil skabe et hus, der har en arkitektonisk kvalitet, der underbygger det sociale samvær beboerne imellem. Vi vil skabe et hus, der udfordrer den traditionelle boform - et hus hvis lejligheder ikke er pengemaskiner.
 

Vi vil bo i et urbant, bæredygtigt og socialt bofællesskab, der inspirerer vores omgivelser.
 

Urbania CPH er en forening med det formål at skabe en nytænkende boligform i byen. Vi ønsker at udvikle alternativer til de bomuligheder, der findes i byen i dag. Det er vigtigt, at vi ikke flytter ind i en eksisterende struktur, men opbygger én fra grunden som kan skabe optimale rammer om den urbane boligform, vi ønsker.
 

Den proces, det er at skabe denne bomulighed, bliver lige så nytænkende og inkluderende, som vi forestiller os selve boligformen vil være. Processen skal være demokratisk og brugerdreven med deltagelse af de kommende beboere fra idé, over spadestik, til indflytning og brug af boligen.

 
Læs hele vores værdigrundlag: Vision og værdier UrbaniaCPH (PDF)