Kære Urbanister

I dette nyhedsbrev kan du læse om en vigtig milepæl for vores forening og andre ting, der rører sig lige nu. Til sidst i nyhedsbrevet kan du læse en artikel fra Tina Solveig fra bestyrelsen om huslejeniveauer i almene boligselskaber. 

Husk du altid er velkommen til at deltage, spørge ind og komme med forslag - for eksempel er der snart fest i Urbania, og arrangørerne vil gerne have din hjælp:


Nyt fra fællesskabsgruppen

Så nærmer Urbania-festen i Christianshavns Beboerhus sig!

 

Tid: lørdag, den 11. marts kl. 16.00-23.00

Sted: Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K

Vi har to lokaler: 

  1. Salen, hvor aftensmad og dans finder sted

  2. Transitten, hvor der kan være børnelege, og hvor man kan trække sig lidt tilbage


Foreløbigt program:

16.00-18.00: Diverse lege – mest for børn

17.15: Velkomstdrink

17.30: Underholdning ved Grev Lyhne

18.30-20.30: Aftensmad (buffet) 

20.30-23.00: Fest med musik (fra anlæg)

 

Der er brug for aktive urbanister til at forberede bl.a. børnelege og hjælpe med praktiske ting. Vi regner i øvrigt med, at alle giver en hånd med. Men meld dig gerne allerede nu - især vedr. børneleg: Skriv til faellesskab@urbaniacph.dk med navn, mail og telefonnummer.


Urbania dækker den største del af udgifterne.

Egenbetaling (betales ved tilmelding)

100 kr. for voksne

50 kr. for børn mellem 12-17 år

0 kr. for børn mellem 0-11 år

 

Drikkevarer for egen regning. Man må gerne selv medbringe drikkevarer. Ellers kan drikkevarer købes i beboerhuset café. I skal selv tage tomme flasker/dåser med hjem.

 

Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”. Der er plads til 100 (både børn og voksne tæller med). Tilmeldingsfrist: 12. februar 2023 på nedenstående link

 https://urbaniacph.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1061

 

Ved tilmeldingen angives antal voksne, børn mellem 12-17 og børn mellem 0-11 år.


Vi glæder os til en dejlig fest. Mange hilsner fællesskabsgruppen


Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen holdt møde den 17. januar, hvor vi fik nyt om samarbejdet med KAB, og vi bl.a. diskuterede behovet for oprydningsarbejde i organisationen inden vi overgår fra interesseorganisation til en boligafdeling i fremtiden. En arbejdsgruppe er nedsat til at komme med et forslag til, hvordan opgaven skal løses. Referatet fra mødet ligger her sammen med tidligere referater. Næste bestyrelsesmøde er 1. marts kl. 19-21 (evt. med spisning inden). Husk at alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmerne. Kontakt bestyrelsen@urbaniacph.dk for info om adresse, dagsorden mm. Dagsordenen plejer at være klar i ugen op til mødet.

Nyt fra følgegruppen 

Vi kan med glæde meddele at lokalplansforslaget for Lundtoftegade Syd nu er færdigt, og er på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag den 30. januar. Det er en vigtig milepæl for vores foreningens lange historie, så det er en dejlig nyhed, at vi er så langt. Næste skridt bliver en offentlig høring, herunder et borgermøde som kommunen afholder, formentligt i marts. Når datoen er offentlig, vil vi sende besked ud, da det kunne være godt med aktiv deltagelse fra urbanister, da vi er ansigtet på den forandring, der vil ske i Lundtoftegade Syd.  

Vil du være aktiv?

Kommunikationsgruppen mangler folk. Har du lyst til at hjælpe med at skrive nyhedsbreve, lave pressearbejde eller besøge vores kommende naboer i forbindelse med den kommende høring? Eller hvad med en pop up fest eller bankoaften på grunden, hvor vores kommende hus skal ligge, hvor vi inviterer beboerne fra Plejecentret Aftensol med? Alle gode initiativer er velkomne. Hvis du ikke ved, hvordan du skal komme igang, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@urbaniacph.dk, deltage i et bestyrelsesmøde eller ringe til en fra bestyrelsen.


Huslejen i Urbania af Tina Solveig fra bestyrelsen

Hvad bliver huslejen i Urbania? 

Det er et spørgsmål mange urbanister stiller sig – med nysgerrighed, og måske med frygt.

Svaret: Vi ved det ikke endnu – ingen ved det. 

Huslejen i almene boligafdelinger fastlægges efter grundpris og opførelsespris, samt ud fra at byggeriet skal være betalt over 30 år. Vi ved, at København er det absolut dyreste sted at bygge i Danmark, og vi ved at priser på byggematerialer er steget ret meget, efter Covid, og nu med krig og inflation. Det er også dyrere at bygge klima- og miljøvenligt – men fører til lavere forbrug efterfølgende.

I almene boliger betales husleje for brutto m2. VI har i Urbania som værdi at bo småt, til fordel for flere fælles m2, og dermed betaler vi husleje for dels vores egen bolig, dels vores fælles faciliteter. Derfor bliver huslejen for den enkelte lejlighed dyrere end en lejlighed af samme nettostørrelse i en anden boligafdeling. Til gengæld får vi jo flere fælles m2, til alt det liv vi vil leve i Urbania.

Har jeg råd til at bo i Urbania ?

Der er ingen tvivl om, at et byboligfællesskab er dyrere at bo i, end bofællesskab uden for de store byer. Ligesom en nyopført afdeling er dyrere at bo i, end et ældre almen boligafdeling. Til gengæld er det målet, at fællesspisning gør madbudgettet billigere, og vi sammen finder frem til billigere måder at leve på, via fælles indkøb, deling af fx husholdningsmaskiner m.m.

Boligstøtte:

Der er for nogen mulighed for at få boligstøtte, som er et skattefrit beløb, man som lejer kan få som tilskud til huslejen. Tildeling af boligstøtte afhænger af husstandens indkomst og formue, hvor mange børn og voksne der bor i lejligheden, samt huslejens og boligens størrelse. Boligstøttens størrelse relateres til hver enkelt måneds indtægt, hvorfor der hver måned kan være udsving, fx hvis der udbetales feriepenge, lønindtægten er variabel etc.

På www.boligstoette.dk kan laves beregninger udfra forventet husleje og indtægt. (du kan godt bruge beregneren uden at logge på med NemID) Herunder gives nogle eksempler:

  • Folkepensionist single, indtægt 15.000 pr. mdr., 50 m2, 2 vær., husleje (eksl. Vand, varme) 10.000 kr. Kan modtage max. 4.409 kr. pr. mdr. i boligstøtte


  • Voksen single, indtægt 20.000 kr. pr. mdr., 60 m2. 2 vær.  Husleje (eksl. Vand, varme) 10.000 kr. Kan modtage max. 1.056 kr. pr. mdr. i boligstøtte


  • Voksen single med et barn under 18 år, indtægt 30.000 kr. pr. mdr., 60 m2.2 vær.  Husleje (eksl. Vand, varme) 10.000 kr. Kan modtage max. 1.294 kr. pr. mdr. i boligstøtte

  • Voksen single med to børn under 18 år, indtægt 30.000 kr. pr. mdr., 60 m2. 3 vær.  Husleje (eksl. Vand, varme) 11.000 kr. Kan modtage max. 2.090 kr. pr. mdr. i boligstøtte


Ovenstående er fiktive eksempler, og beregning må foretages af hver enkelt selv. Modtager du overførselsindkomst, må du undersøge hvilke konkrete muligheder for boligstøtte der er for dig. Du kan læse mere om boligstøtte på Boligstøtte (borger.dk)Har du noget, du vil dele i næste nyhedsbrev? Skriv til kommunikation@urbaniacph.dk