Nyhedsbrev Maj 2023


Det var en stemningsfuld og hyggelig aften den 27. april, da en god flok medlemmer var sammen, og generalforsamlingen traf nogle vigtige beslutninger om fremtiden for vores fællesskab. Det kan du læse om i dette nyhedsbrev, hvor du også kan møde vores nye forperson, læse om organiseringen af vores forening, og få et link til et virkeligt spændende dokument om vores område, som kommunen lige har vedtaget.

Nyt fra bestyrelsen

De sidste par møder har mest handlet om planlægningen af generalforsamlingen og organiseringsarbejdet, som vi skrev om i sidste nyhedsbrev. Vi kigger ind i et forår med god energi og nye opgaver, fx omkring udlejningsaftalen og organiseringen af vores fællesskab.
Bestyrelsen består af Berit, Inger, Jens Erik, Liv, Mette, Michael og Riko

Og suppleanterne er Leyla, Rosalina og Tina Solveig

Referatet liggeher sammen med tidligere referater. Næste bestyrelsesmøde er den 23. maj. Husk at alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmerne. Kontakt bestyrelsen@urbaniacph.dk for info om adresse mm.

Generalforsamlingen 2023
Den årlige generalforsamling blev holdt i KABs fine lokaler i Sydhavnen, og det var en hyggelig aften med gode snakke ved bordene. Generalforsamlingen besluttede at der indføres engagement kriterier for medlemmerne og at Urbania skal organiseres efter sociokratiske principper. Det kan du læse om her, hvor alle dokumenterne fra generalforsamlingen er samlet. Du kan også gå direkte til referatet her. Vi sagde også tak for det gode arbejde til Michael, og velkommen til vores nye forperson Berit, der blev stemt ind med en skov af grønne sedler.

 

Nyt fra følgegruppen

Den offentlige høringsperiode for lokalplanen sluttede den 9. maj. Der er kommet 24 høringssvar, som du kan læse her. Teknik- og Miljøforvaltningen kigger nu på de indkomne høringssvar. Der er en del svar, der udtrykker bekymring for byggeriets højde.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har godkendt forandringsplanen for Lundtoftegade, hvor Urbania også indgår. Planen kan du læse her. Den handler om at området skal løftes i de kommende år bl.a. med fokus på de fysiske rammer og trafik. 

Studietur til Permatopia

Kom med på tur til økolandsbyen Permatopia d. 11.juni.

Karise Permatopia er et bo- og arbejdsfællesskab, et bæredygtigt, økologisk og selvforsynende fødevaresystem samt en fælles vision om en meningsfuld hverdag, hvor beboerne samskaber et bæredygtigt liv og en regenerativ omstilling.

Permatopia er organiseret efter sociokratiske principper hvilket Urbania har stemt ja til at vi også vil. Derfor giver det god mening at besøge Permatopia. Vi får en rundvisning som afsluttes med kaffe og kage, hvor vi kan stille alle de spørgsmål vi vil.

Vi skal være i Permatopia kl.15. Vi mødes på hovedbanen under uret kl 12:45 og rejser derhen samlet. Hvis du hellere vil transportere dig selv, så giv os besked, så vi ikke køber for mange togbilletter. Hvis du har spørgsmål ring til Leyla, 21730992.

Tilmelding her https://urbaniacph.dk/cms/EventOverview.aspx


Status på udviklingsarbejdet af Liv Rex Hansen
Her er en opsummering af hvordan det går med at få overblik over opgaver i Urbania. Bestyrelsen har i samarbejde med mig besluttet, at jeg den næste tid skal kigge på hvordan vi er organiseret, og hvordan vi bedst løfter de opgaver vi står overfor. 

Den første opgave var at få et overblik over, hvilke udviklingsgrupper vi har. Tak for alle jeres svar og gode input! Urbania har pt. følgende aktive grupper: Sociokrati, Kommunikation, Følgegruppen, Studietur og Husdyr – andre grupper er enten nedlagt eller i dvale. Og det giver god mening, som et medlem svarer i spørgeskemaet: "Det er et arbejde, som har løbet over mange år uden de store synlige resultater, og jeg tænker, at det er en af grundene til, at jeg selv er kørt lidt træt i det.” Det er helt forståeligt og derfor skal vi også sørge for at skabe grupper med klare og meningsfulde opgaver på det rigtige tidspunkt. Som en anden skriver ”Fokus på rette tidspunkt for reelt at aktivere urbanisterne

Bestyrelsen har derfor to vigtige opgaver. Den første er, at Urbania om kort tid går fra at være en interesseorganisation til også at være en lokalafdeling og bofællesskab under AKB København. Derfor skal bestyrelsen lave et udkast til hvordan og hvornår bofællesskabet Urbania skal formes med grupper og styreform jf. beslutning om sociokrati, så det kan vendes på et medlemsmøde. Vi læner os op ad alle de gode tanker som udviklingsgrupperne allerede har og erfaringer fra andre bofællesskaber. Bestyrelsen har sat tid af til at arbejde med forslaget henover forår og efterår 2023. Der kommer dato for medlemsmødet efter sommerferien. Det gode er, at vi har masser af tid. Her er et billede af en mulig tidsramme.  

Den anden opgave er at få overblik over vigtige opgaver pt og få dem løst. Som et medlem skriver ”De samme emner bliver diskuteret igen uden at der kommer en reel konklusion. Eller arbejdsopgaver bliver sendt i underudvalg, men ikke bliver løst/glemt, fordi der ikke er nogen, der har overblikket”. Selvom bestyrelsen arbejder godt sammen, har det også været udfordrende at få et overblik og prioritere i opgaver. Det har bestyrelsen nu. Derudover har vi også gode erfaringer med at opgaver bliver løst, når der er lavet et godt forarbejde. Meget af arbejdet pt. kræver kendskab til processen med KAB, KBH-kommune og Vandkunsten, men også til jura vedr. bofællesskaber. Bestyrelsen har inddelt de vigtigste opgaver i ”hjælpecirkler”, som de kaldes i sociokratisk ånd.


Hjælpecirkler, der er i gang pt. er: 

Udlejning: Opgaven er at få udlejning samt boligfordeling på plads sammen med KAB. 

Engagementskriterier: Opgaven er at finde ud af hvad næste skridt er efter vedtagelse på GF

Overgang fra interesseorganisation til lokalafdeling: Opgaven er at få et klart overblik over hvilke rammer Urbania har under KAB fx ift. styreform. Samtidig at forholde sig til, hvad der sker med foreningen Urbania fremadrettet. 

Forslag til organisering af bofællesskab: Opgaven er at udarbejde forslag til hvordan Urbania kan organiseres samt styreform. 

Vi håber at alt det arbejde vi laver nu kan hjælpe til at lave et godt fundament til Urbanias kommende arbejdsfællesskab

 

Over den næste tid er det vigtigt at Urbania har et koordinerende sted, hvor grupper og hjælpecirkler kan støtte hinanden og dele viden. Det er pt. bestyrelsen som er det koordinerende og støttende organ. Vi laver også informationsmøder og medlemsmøder, opslag på Facebook og udsender nyhedsbreve så alle kan følge med. Som medlemsaktiviteter er der studieture til andre bofællesskaber, kommende workshop hos Vandkunsten, og alle sociale initiativer er velkomne. 

Sidste vigtige citat fra medlem af Urbania ”Jeg har altid synes. at det bedste er, at Urbania er så professionelt og kompetent, med gode og inspirerende medlemmer.” 


Har du noget, du vil dele i næste nyhedsbrev? Skriv til kommunikation@urbaniacph.dk